Helena

Jeg hedder Helene og er født i 1974. Jeg bor i Nordsjælland med min dejlig familie - min mand, 2  dejlige drenge og en fransk bulldog

Jeg er tilflyttet fra Tyskland i 2016, hvor jeg er uddannet kosmetolog og medicinsk fodplejer i Hamburg. Der har jeg drevet en klinik i 10 år, hvor jeg  har fået  stor erfaring i fodbehandling og kosmetologi. Udover klinikbehandlinger har jeg været udkørende til institutioner og private ikke-mobile patienter. Jeg har haft tilknytning til institutioner som hospitaler, omsorgshjem samt andre institutioner for ældre og unge mennesker med behov for fodpleje.

I alle årene har jeg fået interesse for faget og efter tilflytning til Danmark besluttede jeg mig for at udvide min viden ved at læse på Fodterapeutskolen i København. Denne skole gav mig masser teoretisk viden og et andet bredt indblik på fodbehandling, smerte behandling og forbygning af fejlstilinger samt skader i fødder og bevægeapparatet.

Jeg brænder for mit fag og vil gøre alt for at sikre mig at patientens helbred/fødder har det bedst muligt.

Mit motto er: Professionalisme og faglighed.

Vil glæder mig til at byde dig velkommen i min stol, hvor jeg vil passe og pleje dine fødder.

Foto af fodterapeut Helena fra Søborg Fodterapi